BOHOMIA Sylwia Żywek

Całowanie 6B

05-480 Całowanie

Polska

Osoba reprezentująca : Sylwia Żywek

Numer telefonu: 508-175-874

Adres e-mail: sklep@bohomia.pl

§ 1bohomia.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Sylwia Zywek BOHOMIA Sylwia Żywek
Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie bohomia.pl§ 2

bohomia.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego można nabyć wianki, bukiety, dodatki z suszonych kwiatów, akcesoria rękodzielnicze oraz świece sojowe§ 3Dokonywanie zakupów za pośrednictwem bohomia.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę oraz regulaminu sklepu przez użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.§ 4Aby złożyć zamówienie wystarczy wypełnić formularz zamówienia, rejestracja nie jest wymagana. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie firmy. Zamówienie może być również dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.§ 5Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia przesyłki. Wyjątkiem są zamówienia indywidualne wedle projektu Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający - konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, z oryginalną metką oraz bez śladów użytkowania za pomocą pobranego na stronie bohomia.pl formularza, który dostępny jest w zakładce reklamacje i zwroty (w której znajdują się wszystkie informacje na temat zwrotów), a bohomia.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego - konsumenta należność za zwrócone zamówienie. Koszt zwrotu pokrywa Zamawiający.§ 6W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek bohomia.pl, który pokrywa związane z tym koszty. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy produkt w miejsce niezgodnego z zamówieniem. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni roboczych. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, bohomia.pl zareklamowany towar odsyła na koszt kupującego. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru bohomia.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego - uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego do 14 dni roboczych. Koszty przesyłek ponosi bohomia.pl
Kupującemu przysługuje odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Przesyłka musi zostać zaadresowana na adres firmy. Koszt wysyłki pokrywa kupujący.

Produkty wykonywane na specjalne indywidualne zamówienie, takie jak wianki, dekoracje kwietne zgodnie z przepisami nie podlegają zwrotom.

Zwrotom podlegają jedynie wianki, które są w stałej sprzedaży. W przypadku zwrotu wianka, należy go dokładnie zabezpieczyć.

Bohomia.pl zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zwrotu w przypadku zniszczenia produktów rękodzielniczych bądź widocznych śladów użytkowania.

§ 7Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie lub żądanie usunięcia z naszej bazy danych. Ochrona danych osobowych szczegółowiej określona jest w Polityce prywatności.
§ 8 Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Blik, Karty płatnicze, Przelew tradycyjny. 

Płatności Paynow Karty płatnicze: Visa Visa Electron MasterCard Electronic Maestro 

Przelew tradycyjny: 

BOHOMIA Sylwia Żywek

ul. Całowanie 6B 

05-480 Całowanie

mBank. : PL 16 1140 2004 0000 3302 5762 6205
§ 9


Czas realizacji zamówienia:

Wysyłka do 20 dni roboczych od zaksięgowania pełnej płatności. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadku urlopu, termin realizacji zostaje wydłużony, o czym Sprzedający zobowiązany jest poinformować w social mediach oraz na stronie głównej www.bohomia.pl

 
§ 10
W sprawach nieuregulowanych powyższymi regulaminami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w związku z ustawą o prawach konsumenta art. 12 ust. 1 pkt 21 za pośrednictwem internetowego systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr